JURKOVIČOVÁ, Lenka. Archeozoologické spracovanie zvieracích pozostatkov zo šibenice pri Slavkove. Anthropologia integra, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 2, s. 31-35. ISSN 1804-6657. doi:10.5817/AI2017-2-31.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Archeozoologické spracovanie zvieracích pozostatkov zo šibenice pri Slavkove
Název anglicky Archaeozoological Analysis of the Animal Remains from Slavkov Gallows
Autoři JURKOVIČOVÁ, Lenka (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Anthropologia integra, Brno, Masarykova univerzita, 2017, 1804-6657.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10700 1.7 Other natural sciences
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/17:00108778
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AI2017-2-31
Klíčová slova česky archeozoologie; fauna; zvířecí kosti; lidské zásahy; potravní strategie; popraviště
Klíčová slova anglicky archaeozoology; fauna; animal bones; butchering; subsistence strategies; gallows
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 19. 4. 2020 19:45.
Anotace
V doplnění kontextu informací o šibenici ze Slavkova byla provedena archeozoologická analýza, s cílem popsat výskyt živočichů na této lokalitě a rozšířit tak možnosti interpretace archeologické situace. Analyzovaný osteologický materiál byl na základě podrobného zhodnocení tafonomických projevů na kostech rozčleněn do dvou chronologických úseků – první náležející původnímu kontextu provozu šibenice, druhý spíše recentního charakteru. Z prvního období pochází šest druhů domácí i volně žijící fauny, v mladší části souboru bylo identifikováno několik druhů malých či drobných savců, a také pozůstatky ptactva. Lidské zásahy, které byly pozorovány na domestikované fauně ve starším období, svědčí o využití těchto zvířat v rámci potravní strategie lidí na popravišti; stopy natrávení žaludečními šťávami a charakteristické lomy na některých kostech volně žijící fauny v obou etapách odkazují na možné nahromadění vývržků dravým ptactvem.
Anotace česky
V doplnění kontextu informací o šibenici ze Slavkova byla provedena archeozoologická analýza, s cílem popsat výskyt živočichů na této lokalitě a rozšířit tak možnosti interpretace archeologické situace. Analyzovaný osteologický materiál byl na základě podrobného zhodnocení tafonomických projevů na kostech rozčleněn do dvou chronologických úseků – první náležející původnímu kontextu provozu šibenice, druhý spíše recentního charakteru. Z prvního období pochází šest druhů domácí i volně žijící fauny, v mladší části souboru bylo identifikováno několik druhů malých či drobných savců, a také pozůstatky ptactva. Lidské zásahy, které byly pozorovány na domestikované fauně ve starším období, svědčí o využití těchto zvířat v rámci potravní strategie lidí na popravišti; stopy natrávení žaludečními šťávami a charakteristické lomy na některých kostech volně žijící fauny v obou etapách odkazují na možné nahromadění vývržků dravým ptactvem.
Anotace anglicky
With the aim to broaden the context of the Slavkov gallows archaeological situation, an archaeozoological analysis was carried out in order to describe the occurrence of animal species at this site. Based on the detailed evaluation of the bones taphonomic characteristics, the analysed osteological material was divided into two historical periods. The first one belongs to the gallows original context, the second exhibits more recent character. Six species of domestic and wild fauna originate from the former archaeological era; several species of small mammals, as well as bird remains, have been identified in the second part of the collection. Evidence of human manipulations observed on domesticated fauna from the earlier period indicate the use of these animals as a part of the people’s subsistence strategy at the execution site; traces of digestion by gastric acids and characteristic fractures on wild fauna bones during both eras refer to the possible accumulation of pellets by birds of prey at this site.
VytisknoutZobrazeno: 5. 7. 2020 10:16