ŠMÍDOVÁ, Iva. Konec na samém začátku: perinatální ztráta a její sociologická reflexe v českém kontextu. In Sociologická setkávání. Konference české sociologické společnosti. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konec na samém začátku: perinatální ztráta a její sociologická reflexe v českém kontextu
Název česky Konec na samém začátku: perinatální ztráta a její sociologická reflexe v českém kontextu
Název anglicky The end of the Beginning: perinatal loss and its sociological reflection in the Czech context
Autoři ŠMÍDOVÁ, Iva.
Vydání Sociologická setkávání. Konference české sociologické společnosti, 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW web konference
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky perinatální ztráta; sociologická reflexe
Klíčová slova anglicky perinatal loss; sociology of death and dying
Změnil Změnila: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., učo 7385. Změněno: 9. 1. 2018 14:05.
Anotace
Příspěvek otvírá chybějící sociálně-vědnou reflexi tématu smrti dítěte kolem porodu a v pozdějších stadiích těhotenství. Nečekaná smrt při očekávaném začátku života není jen osobním traumatem, ale i neprobádaným polem sociálních interakcí a strukturních nastavení. V českém prostředí je vymístění smrti součástí každodennosti, smrt v souvislosti s reprodukční ztrátou je však o to více přehlížena a marginalizována v kontextu obrazu současné medicíny jako zachránkyně života i v dříve nepředstavitelných situacích. Přitom statisticky případů mrtvě narozených dětí neubývá, i příčiny jejich smrti zůstávají ze 2/3 nevysvětleny. Sociální identita „rodičů“ bez dítěte, jejich zkušenosti, přístup zúčastněného personálu a (absence) následné péče představují neprobádané pole. Interpretativní přístup k tématu analyticky vybízí, s využitím citlivého přístupu feministické metodologie, uchopit téma perinatální ztráty také v kategoriích jako jsou gender, třída, etnicita nebo věk. Doposud ad hoc sbíraná data z českého prostředí (pro zamýšlený výzkumný projekt) budou v prezentaci zasazena do kontextu podobných výzkumů z mezinárodního prostředí a příspěvek tak nabídne možné směry úvah, jak uchopit „konec na samém začátku“ v České republice jako země Post-sovětského bloku.
Anotace anglicky
The presentation opens the so far missing reflection of the death of children at or around the time of birth. Untimely death when birth (of life) is expected is a part of the generally concealed theme of death, however its specificity makes it even more marginalized. The theme under study opens links to our undesratndings of current practices of biomedicine, measutement of the population, identity politics, civic engagement and also questions of research and professional ethics. The issue also opens up parallels between local practices and international practice and between historical perspectiove applied to the Czech Republic as a country from the former Soviet Bloc.
Návaznosti
GA17-02773S, projekt VaVNázev: Perinatální ztráta - případová studie
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 1. 2020 18:50