JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 163 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. ISBN 978-80-210-8766-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka
Název česky Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka
Název anglicky Multilingualism in Teaching German as Third Language
Autoři JANÍK, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, 163 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00099295
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-8766-8
Klíčová slova česky mnohojazyčnost;výuka dalšího cizího jazyka;jazykový transfer;výuková situace;konverzační analýza
Klíčová slova anglicky multilingualism;third language teaching;language transfer;teaching situation;conversation analysis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 12. 4. 2019 10:57.
Anotace
Tématem této knihy je rozvoj mnohojazyčnosti ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Prezentovaný výzkum se zaměřuje na to, jak jsou ve výuce německého jazyka organizovány interakce v situacích, ve kterých je patrný vliv angličtiny. Z výsledků vyplývá, že v analyzovaných situacích dominuje struktura iniciace – odpověď – zpětná vazba (tzv. IRF) v různých variacích a že anglický jazyk bývá užit ve všech jejích fázích, avšak mívá různou funkci. Knihu lze vnímat jako příspěvek k diskusím o reálném jazykovém jednání ve výuce cizích jazyků a k rozvoji oborovědidaktického výzkumu obecně.
Anotace anglicky
In this book we have focussed on the development of multilingualism in teaching German as a second foreign language (after English). In the theoretical part, the concept of multilingualism and the concept of languages in relation to multilingualism were introduced. The main research question asked how teaching situations in which the influence of the first foreign language (English as L2) on the second foreign language (German as L3) is evident are organized. As far as the structure of the identified teaching situations is concerned, it is clear that they mostly follow the IRF pattern (initiation – response – feedback) in various modifications and un various functions.
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 03:03