BLÁHA, Jan D. Vybrané okruhy z geografické kartografie. Vydání první. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2017. 159 stran. ISBN 9788075610928.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané okruhy z geografické kartografie
Authors BLÁHA, Jan D.
Edition Vydání první. V Ústí nad Labem, 159 stran, 2017.
Publisher Univerzita J.E. Purkyně
Other information
ISBN 9788075610928
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 06:16.
PrintDisplayed: 25/10/2021 09:41