SVOBODOVÁ, Zora, Jiří NYKODÝM, Alena STARÁ, Hana VÁLKOVÁ a Karel VEČEŘA. Leaving Competitive Sport in the Czech Republic. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Česká republika: Masarykova univerzita, 2018, 2017. s. 601-610, 10 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Leaving Competitive Sport in the Czech Republic
Název česky Odchod z vrcholového sportu v České republice
Autoři SVOBODOVÁ, Zora (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří NYKODÝM (203 Česká republika, domácí), Alena STARÁ (203 Česká republika, domácí), Hana VÁLKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Karel VEČEŘA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Česká republika, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology, od s. 601-610, 10 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita, 2018
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30306 Sport and fitness sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14510/17:00102518
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-8917-4
Klíčová slova česky sportovní kariéra, transition, socio-kulturní kontext
Klíčová slova anglicky athletic career; transition; socio-cultural context
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Roučová, DiS., učo 169540. Změněno: 15. 4. 2019 15:28.
Anotace
Purpose: What happens to athletes when they end their active participation in the top-level competition? This contribution focuses on career transition as a phase of a breakthrough in professional development. Successful handling of transitions, both within and outside the sport, allows a greater opportunity for athletes to live a long and successful life in sport as well as the ability to effectively adapt to post-career. An unmanaged or unmanageable involution brings about personal problems of a different character making up for the athlete’s loss of a social economic, psychosocial, and economic capital including loss of sport environment experience for the next generations. Methods: The group watched the top athletes from various sports (football, hockey, basketball, volleyball, athletics, swimming) and consists of 71 women and men. Reported athletes are former (already inactive) and active athletes from national top competitions in the Czech Republic. The means of collecting data was a semistructured interview in which we formulated thematic areas on the development and course of sports careers, family backgrounds, life or sports links, lifestyle, needs, goals and ability to solve problems related to sports career and involution. Data analysis was performed using categorical data sorting followed on by an observation of categorical clusters, and the development and trajectory of an individual athlete’s life story. Results: In the Czech Republic still lacks a systematic strategy at national, regional or local level in the field of dual careers. There is only the Dual Career Program of the Olympic Committee for Olympians, services for other athletes are still missing. Conclusion: The aim of research itself is to define psycho-social variables – categories in connection with managed or unmanaged involution in the stage of sports career termination and transfer to everyday life. On the base of processing the results of our research we created consequently an education programme for former and active athletes, trainers, sports assistants and managers, sports coaches. We will also offer this programme to clubs in different sports, to subjects giving coach licences and the results will be also included into FSS´s studies programme – sport coaching and management.
Anotace česky
Úvod: Co se sportovcům stane, když končí jejich aktivní účast v soutěži nejvyšší úrovně? Tento příspěvek je zaměřen na přechod kariéry jako fáze převratu v profesním rozvoji. Úspěšné zvládnutí přechodů jak v rámci sportu, tak mimo něj, umožňuje větší příležitost pro sportovce žít dlouhý a úspěšný život ve sportu, stejně jako schopnost efektivně se přizpůsobit post-kariéře. Metody: Skupina sledovala nejvyšší sportovce z různých sportů (fotbal, hokej, basketbal, volejbal, atletika, plavání) a skládá se ze 71 žen a mužů. Reportovaní sportovci jsou bývalí (již neaktivní) a aktivní sportovci z národních špičkových soutěží České republiky. Prostředkem shromažďování údajů byl semi-strukturovaný rozhovor, v němž jsme formulovali tematické okruhy na téma rozvoje a průběhu sportovní kariéry, rodinného zázemí, životních nebo sportovních spojů, životní styl, potřeby, cíle a schopnost řešit problémy související k sportovní kariéře a involuci. Výsledky: V České republice stále chybí systematické strategie na národní, regionální nebo místní úrovni v oblasti dvojí kariéry. Existuje pouze program Dual Career Olympijského výboru pro olympioniky, služby pro další sportovce stále chybí. Výsledky našeho výzkumu poslouží jako základ pro vzdělávací program pro sportovce, trenéry, asistenty a mentory sportovní kariéry.
Návaznosti
ROZV/25/FSpS/04/2017, interní kód MUNázev: Životní příběh sportovce po vrcholové kariéře II.
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Rozvojové programy, Interní rozvojové projekty
VytisknoutZobrazeno: 30. 11. 2020 12:32