EN

Research in foreign language teaching and learning / Fremdsprachenlehr- und ...

JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Research in foreign language teaching and learning / Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 193 s. ISBN 978-80-210-8869-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Research in foreign language teaching and learning / Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung
Název česky Výzkum učení a vyučování cizích jazyků
Autoři JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 193 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-8869-6
Klíčová slova anglicky foreign language learning and teaching; theory; empirical research
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 19. 4. 2018 10:19.
Anotace
The volume of proceedings is a result of the Specific Research project conducted in 2017with the registration number (MUNI/A/1277/2016) - Research on learning and teaching foreign languages. The contributions present research studies of doctoral students in the field of Foreign Language Didactics at the Faculty of Education of Masaryk University. The studies are written in English and German.
Anotace česky
Sborník je výstupem projektu specifického výzkumu Výzkum učení a vyučování cizích jazyků pod registračním číslem (MUNI/A/1277/2016). Jednotlivé příspěvky představují výzkumná šetření doktorských studentů v oboru Didaktika cizího jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Studie jsou napsány v anglickém a německém jazyce.
Návaznosti
MUNI/A/1277/2016, interní kód MUNázev: Výzkum učení a vyučování cizím jazykům (Akronym: AKTEV VI.)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 22:40

Další aplikace