CS

Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka

DUNOWSKI, Eliška. Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka (German Language Motivation in the Context of Teaching a Foreign Language for Specific and Academic Purposes). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 251 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 4. ISBN 978-80-210-8782-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka
Name in Czech Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka
Name (in English) German Language Motivation in the Context of Teaching a Foreign Language for Specific and Academic Purposes
Authors DUNOWSKI, Eliška.
Edition 1. vyd. Brno, 251 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 4, 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study General language studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8782-8
Keywords (in Czech) vnější motivace, vnitřní motivace, němčina jako odborný a akademický jazyk, polostrukturovaný rozhovor, obsahová analýza, dotazník, faktorová analýza
Keywords in English extrinsic motivation, intrinsic motivation, German language for specific and academic purposes, interview, content analysis, questionnaire, factor analysis
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 19/4/2018 11:51.
Abstract
Kniha se zabývá tématem motivace k učení se němčině, které je zasazeno do kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka. Teoreticky se práce opírá zejména o Gardnerovu teorii motivace, teorii sebeurčení a atribuční teorii. Výzkum proběhl v prostředí výuky cizího odborného a akademického jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsou studenti všech nefilologických oborů povinni složit v rámci studia zkoušku z jednoho cizího odborného a akademického jazyka. Výzkumný design sestával z kvantitativní a kvalitativní fáze. Srovnání výsledků obou výzkumných fází prokázalo shodu téměř u všech vytvořených motivačních identifikátorů, přičemž jako naprosto zásadním právě pro motivaci k učení se odborné a akademické němčině se ukázal zejména motiv relevance.
Abstract (in English)
The book discusses German learning motivation in the context of teaching a foreign specific and academic language. Gardner's model of motivation is the core of the theory of this study together with self-definition theory and attribution theory. Research was based on a foreign language for specific and academic purposes education at Masaryk University in Brno. The research design consisted of two research stages: qualitative and quantitative. Combining the results of the two research stages indicated a correspondence of almost all of the motivational identifiers. The crucial one in terms of German for specific and academic purposes learning motivation proved to be the element of relevance.
PrintDisplayed: 25/4/2019 02:08

Other applications