NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK and Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : A - K. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. VIII, 743.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Latinsko-český slovník : A - K
Authors NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK and Josef M. PRAŽÁK.
Edition 19. vyd. Praha, VIII, 743, 1980.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 04:44.
PrintDisplayed: 28/10/2021 08:32