VRZAL, Miroslav. České metal studies : Přehled, výzvy, perspektivy. In Metal, náboženství a spiritualita, Brno, 12. 6. 2018. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název České metal studies : Přehled, výzvy, perspektivy
Název anglicky Czech Metal Studies : Overview, Challenges, Perspectives
Autoři VRZAL, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Metal, náboženství a spiritualita, Brno, 12. 6. 2018, 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60304 Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00103052
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky metal studies; Czech metal studies; metal music and subculture
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Změněno: 6. 3. 2019 08:57.
Anotace
Metal studies zažívají v současnosti zejména v západní Evropě velký rozmach, který začíná postupně rezonovat i v ČR. Příspěvek se bude zabývat stavem českého sociálně-vědného bádání o metalu a také jeho dalším výhledem. V první části bude krátce představen přehled dosavadních odborných textů věnovaných metalu v ČR. V druhé části příspěvku budou diskutovány současné výzvy pro akademické studium metalu v ČR, přičemž bude také představeno nově vznikající sdružení badatelů, kteří se akademickému studiu metalu chtějí v ČR programově věnovat, Czech Metal Studies.
Anotace anglicky
Metal studies are currently experiencing a great boom in Western Europe and it is gradually beginning to resonate in the Czech Republic as well. The paper will deal with the state of Czech social-scientific research on metal and its further prospect. The first part will briefly present an overview of previous scholarly texts in the Czech Republic dealing with metal. In the second part of the paper the current challenges for academic study of metal in the Czech Republic will be discussed, as well as a new emerging association of researchers aiming at the academic study of metal in the Czech Republic, Czech Metal Studies.
Návaznosti
MUNI/A/0819/2017, interní kód MUNázev: Nové výzkumné metody v historické religionistice (Akronym: NOVYMHIR)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2020 16:23