FENYK, Jaroslav, Ladislav SMEJKAL and Irena BÍLÁ. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář (Act on Criminal Liability of Legal Persons and Procedure against them: commentary. 2 ed.). 2. podstatně přeprac. a dopl. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 272 pp. Komentáře. ISBN 978-80-7552-965-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář
Name in Czech Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář
Name (in English) Act on Criminal Liability of Legal Persons and Procedure against them: commentary. 2 ed.
Authors FENYK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Ladislav SMEJKAL and Irena BÍLÁ.
Edition 2. podstatně přeprac. a dopl. Praha, 272 pp. Komentáře, 2018.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50501 Law
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/18:00103173
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7552-965-7
Keywords (in Czech) trestní odpovědnost; právnické osoby; trestné činy; tresty; trestní řízení
Keywords in English criminal liability; legal persons; crimes; sanctions; criminal procedure
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 16/7/2019 13:14.
Abstract
Právnické osoby s výjimkou státu a obcí a krajů jsou odpovědny za trestné činy spáchané fyzickými osobami, které za ně jednají. Druhý komentář doplňuje velmi stručnou důvodovou zprávu a polemizuje s jejími závěry, reaguje na zásadní novelizace předpisu v uplynulých letech, které mění katalog trestných činů a podmínky trestní odpovědnosti. Přílohou komentáře jsou, stejně jako v prvním vydání, modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby.
Abstract (in English)
Legal persons with exception of state and municipalities and regions are liable for crimes comitted by natural persons, who act on behalf of them. Second Commentary completed very brief reasoning of law and polemize them, as well as reflects ammendements to Act in the past. As enclosure of commentary are model internal measures to prevent criminal activities of legal persons.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
20190716110958849.pdf   File version Georgala, P. 16/7/2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1422854/20190716110958849.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1422854/20190716110958849.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1422854/20190716110958849.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1422854/20190716110958849.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 16/7/2019 13:14, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

20190716110958849.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1422854/20190716110958849.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1422854/20190716110958849.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
587,2 KB
Hash md5
efa8d642d0be38db50689cb24ed2124c
Uploaded/Created
Tue 16/7/2019 13:14

20190716110958849.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1422854/20190716110958849.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1422854/20190716110958849.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
23,4 KB
Hash md5
666f8903356a52c613b2220c0da265c7
Uploaded/Created
Tue 16/7/2019 13:20
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20/4/2021 13:00