KRAJHANZL, Jan, Tomáš CHABADA a Renata SVOBODOVÁ. Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí : reprezentativní studie veřejného mínění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 349 s. ISBN 978-80-210-8966-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí : reprezentativní studie veřejného mínění
Název anglicky The Relationship of the Czech Public toward Nature and the Enviroment : Representative Public Opinion Surveys
Autoři KRAJHANZL, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš CHABADA (703 Slovensko, domácí) a Renata SVOBODOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 349 s. 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50704 Environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/18:00103215
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-8966-2
Klíčová slova česky veřejné mínění; průzkumy veřejného mínění; česká společnost; environmentální postoje; environmentální chování; metodologie; environmentální sociologie; ekopsychologie; příroda; životní prostředí
Klíčová slova anglicky public opinion; public opinion surveys; Czech society; environmental attitudes; environmental behaviour; methodology; environmental sociology; ecopsychology; nature; environment
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Chabada, učo 273763. Změněno: 9. 1. 2019 14:44.
Anotace
Jaký je vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí? Jak Češi přistupují například k ochraně přírody, znečištění ovzduší nebo změně klimatu? A v čem jsou jiní než většina Evropanů? Odpověď na tyto otázky a mnoho dalších vám nabízí tato kniha. Čtenářům předkládá to nejdůležitější z reprezentativních průzkumů a výzkumů, které se zabývaly postoji a chováním české veřejnosti v environmentální oblasti. Souhrn veřejného mínění v jednotlivých oblastech ochrany přírody a životního prostředí ilustrují infografiky Na rozsáhlou rešerši navazuje nový reprezentativní výzkum, který zkoumá vztah Čechů k přírodě a životnímu prostředí a ukazuje, jak jsou v této oblasti rozloženy názory české společnosti. Doplňuje ho studie na aktuální téma, která se zabývá veřejným míněním v oblasti sucha.
Anotace anglicky
What is the relationship of the Czech public toward nature and the environment? How do Czechs approach nature conservation, air pollution or climate change for example? And what makes them different from most of the Europeans? This book provides answers to these and many other questions. It presents the most important results from the representative surveys and research dealing with the attitudes and behaviour of the Czech public in the environmental field. The summary of public opinion in individual areas of nature conservation and environmental protection is illustrated by infographics. The extensive overview is followed by a new representative research, which examines the Czechs' relationship toward nature and the environment, and presents how the views of Czech society are distributed in this area. It is complemented by a study of public opinion on the current issue of drought.
Návaznosti
MUNI/A/0957/2017, interní kód MUNázev: Současné environmentální výzvy: cesty k překonávání rozkolu mezi přírodou a společností
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2022 19:47