KOVAĽOVÁ, Eva and Michal ČIERNY. Orálna hygiena. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Anna Nagyová, 1994. 246 s. ISBN 80-967041-3-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Orálna hygiena
Authors KOVAĽOVÁ, Eva and Michal ČIERNY.
Edition 1. vyd. Prešov, 246 s. 1994.
Publisher Vydavateľstvo Anna Nagyová
Other information
ISBN 80-967041-3-3
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 19/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 20/4/2021 22:45