CS

Václav Hlavatý (1894–1969). Cesta k jednotě

DURNOVÁ, Helena, Vojtěch ŽÁDNÍK and Jan KOTŮLEK. Václav Hlavatý (1894–1969). Cesta k jednotě (Václav Hlavatý (1894–1969). Way to unity). Brno: Masarykova univerzita, 2017. 185 pp. ISBN 978-80-210-8920-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Václav Hlavatý (1894–1969). Cesta k jednotě
Name (in English) Václav Hlavatý (1894–1969). Way to unity
Authors DURNOVÁ, Helena, Vojtěch ŽÁDNÍK and Jan KOTŮLEK.
Edition Brno, 185 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8920-4
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 13/9/2018 10:23.
Abstract
Český a později americký matematik Václav Hlavatý (1894-1969) věnoval značnou část své kariéry oblastem matematiky souvisejícím s hledáním jednotné teorie pole inspirované Einsteinovou teorií relativity. Jeho život a dílo byly silně ovlivněny jak vývojem v oblasti vědy, tak významnými událostmi v dějinách 20. století: světovými válkami, založením Československa, nacistickou okupací a uzavřením českých vysokých škol, nástupem KSČ k moci v Československu a studenou válkou. Kniha mapuje jeho život tak, jak plynul mezi matematikou a fyzikou, mezi Evropou a Amerikou, mezi vědou a politikou.
Abstract (in English)
Czech and later American mathematician Václav Hlavatý (1894-1969) devoted a significant part of his career to those areas of mathematics that are related to the search for a unified field theory, inspired by EInstein's relativity theory. His life and career strongly reflect both the developments of science and the major events in political history of the 20th century: the two world wars, the establishment of Czechoslovakia, Nazi occupation and the closure of Czech universities during WWII, the overtaking of the government of Czechoslovakia by the Communist Party, and the Cold War. This book maps his life as it meandred between mathematics and physics, between Europe and America, between science and politics.
Links
GA15-11070S, research and development projectName: Matematika, fyzika a politka: Život a dílo Václava Hlavatého (1894-1969) v mezinárodním kontextu
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 20/4/2019 16:45

Other applications