EN

Václav Hlavatý (1894–1969). Cesta k jednotě

DURNOVÁ, Helena, Vojtěch ŽÁDNÍK a Jan KOTŮLEK. Václav Hlavatý (1894–1969). Cesta k jednotě. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 185 s. ISBN 978-80-210-8920-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Václav Hlavatý (1894–1969). Cesta k jednotě
Název anglicky Václav Hlavatý (1894–1969). Way to unity
Autoři DURNOVÁ, Helena, Vojtěch ŽÁDNÍK a Jan KOTŮLEK.
Vydání Brno, 185 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8920-4
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 13. 9. 2018 10:23.
Anotace
Český a později americký matematik Václav Hlavatý (1894-1969) věnoval značnou část své kariéry oblastem matematiky souvisejícím s hledáním jednotné teorie pole inspirované Einsteinovou teorií relativity. Jeho život a dílo byly silně ovlivněny jak vývojem v oblasti vědy, tak významnými událostmi v dějinách 20. století: světovými válkami, založením Československa, nacistickou okupací a uzavřením českých vysokých škol, nástupem KSČ k moci v Československu a studenou válkou. Kniha mapuje jeho život tak, jak plynul mezi matematikou a fyzikou, mezi Evropou a Amerikou, mezi vědou a politikou.
Anotace anglicky
Czech and later American mathematician Václav Hlavatý (1894-1969) devoted a significant part of his career to those areas of mathematics that are related to the search for a unified field theory, inspired by EInstein's relativity theory. His life and career strongly reflect both the developments of science and the major events in political history of the 20th century: the two world wars, the establishment of Czechoslovakia, Nazi occupation and the closure of Czech universities during WWII, the overtaking of the government of Czechoslovakia by the Communist Party, and the Cold War. This book maps his life as it meandred between mathematics and physics, between Europe and America, between science and politics.
Návaznosti
GA15-11070S, projekt VaVNázev: Matematika, fyzika a politka: Život a dílo Václava Hlavatého (1894-1969) v mezinárodním kontextu
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 14:48

Další aplikace