CS

Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected ...

KREJČÍ, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 152 pp. ISBN 978-80-210-8991-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1
Name in Czech Osm střípků ze světa srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny a černohorštiny. Vybrané jihoslovanské studie 1
Authors KREJČÍ, Pavel.
Edition 1. vyd. Brno, 152 pp. 2018.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Linguistics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8991-4
Keywords (in Czech) jihoslovanské jazyky;problematika standardizace srbštiny/chorvatštiny/bosenštiny/černohorštiny
Keywords in English South Slavonic languages;Serbian/Croatian/Bosnian/Montenegrin - problems of standardization
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 13/9/2018 13:55.
Abstract
The book presents a summary of the selected studies and analyses in the field of South Slavonic studies, but above all on questions related to Serbo-Croatian and the languages in which it transformed after 1990 (Serbian, Croatian, Bosnian, Montenegrin). The chapters are mainly sociolinguistically focused. The book starts with general overview of South Slavonic languages, their classification, grammar, but also the graphical systems used in the South Slavonic area. In the next chapters it pays attention mainly to the problematic elements in the history and the present relations between the particular "Serbo-Croatian" nations and their languages.
Abstract (in Czech)
Publikace představuje vybrané studie a analýzy, které se zabývají problematikou jihoslovanských jazyků, zaměřuje se však prakticky výhradně na otázky spojené s bývalou srbochorvatštinou a s jazyky, které ji po roce 1990 v příslušných zemích nahradily (srbština, chorvatština, bosenština, černohorština). Jednotlivé kapitoly mají především sociolingvistické zaměření. První kapitolu tvoří všeobecný přehled jihoslovanských jazyků a jejich klasifikace, gramatická struktura, ale i grafické systémy používané v minulosti i současnosti v prostředí tzv. centrálního jihoslovanského diasystému. Další kapitoly se zaměřují především na problematické momenty historických i současných vztahů mezi jednotlivými „srbochorvatskými“ národy (Srby, Chorvaty, Bosňáky a Černohorci) a jejich (spisovnými) jazyky.
PrintDisplayed: 23/4/2019 14:43

Other applications