FREUD, Sigmund. Vybrané spisy II : 1. Studie o hysterii : 2. Zlomek analysy případu hysterie : Gesammelte Werke (Orig.). Translated by Bohodar Dosužkov. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969. 269 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané spisy II : 1. Studie o hysterii : 2. Zlomek analysy případu hysterie : Gesammelte Werke (Orig.)
Authors FREUD, Sigmund.
Translated by Bohodar Dosužkov.
Edition 1. vyd. Praha, 269 s. 1969.
Publisher Státní zdravotnické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 04:47.
PrintDisplayed: 25/9/2022 16:12