SRŠEŇ, Štefan and Klára SRŠŇOVÁ. Základy klinickej genetiky. 2. preprac. a rozš. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1995. 259 s. ISBN 8021704772.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy klinickej genetiky
Authors SRŠEŇ, Štefan and Klára SRŠŇOVÁ.
Edition 2. preprac. a rozš. vyd. Martin, 259 s. 1995.
Publisher Vydavateľstvo Osveta
Other information
ISBN 8021704772
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 17/12/2018 04:44.
PrintDisplayed: 6/6/2020 10:26