SLEZÁKOVÁ, Lenka, Martina ANDRÉSOVÁ, Petra KADUCHOVÁ, Monika ROUČOVÁ and Eva STAROŠTÍKOVÁ. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2017. 272 stran. ISBN 9788027102143.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví
Authors SLEZÁKOVÁ, Lenka, Martina ANDRÉSOVÁ, Petra KADUCHOVÁ, Monika ROUČOVÁ and Eva STAROŠTÍKOVÁ.
Edition 2., přepracované a doplně. Praha, 272 stran, 2017.
Publisher Grada Publishing
Other information
ISBN 9788027102143
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 1/10/2018 04:47.
PrintDisplayed: 5/10/2022 00:22