EN

Fundamentals of biophysics and medical technology

HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 4. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fundamentals of biophysics and medical technology
Autoři HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ.
Edited by Vojtěch Mornstein.
Vydání 4. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno, 325 s. 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor Biophysics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-5758-6
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 9. 10. 2018 15:39.
Anotace česky
Učebnice lékařské biofyziky a lékařské techniky pro anglický studijní program na lékařských fakultách. Kapitoly z obecné biofyziky kladou důraz na strukturu hmoty, termodynamické principy, biofyziku smyslů a ekologickou biofyziku. Kapitoly o lékařské přístrojové technice se zabývají i nejmodernějšími zobrazovacími metodami. Některým kapitolám jsou předřazeny fyzikální úvody – rekapitulace nutných středoškolských znalostí. Zvláštní kapitola je věnována biofyzikální a přístrojové problematice v oblasti zubního lékařství. Poslední kapitola je přehledem aplikací výpočetní techniky v lékařství a úvodem do lékařské informatiky.
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2019 16:43

Další aplikace