KANIOK, Petr and Vít HLOUŠEK. Brexit outside of UK politics : the case of Czech Eurosceptics. European Politics and Society. London: Routledge, 2018, vol. 19, No 5, p. 507-525. ISSN 2374-5118. doi:10.1080/23745118.2018.1463841.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Brexit outside of UK politics : the case of Czech Eurosceptics
Name in Czech Brexit mimo politiku Spojeného království : Případ českých euroskeptiků
Authors KANIOK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Vít HLOUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition European Politics and Society, London, Routledge, 2018, 2374-5118.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/18:00104172
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.1080/23745118.2018.1463841
Keywords (in Czech) Brexit; Czexit; EU; euroskepticismus; Česká republika
Keywords in English Brexit; Czexit; EU; Euroscepticism; Czech Republic
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marika Hrubá, učo 165405. Changed: 4/2/2019 08:46.
Abstract
How do soft and hard Eurosceptics differ from each other? This question has become more salient in recent years, as party-based Euroscepticism has been affecting daily mainstream European politics. This article explores this question through an examination of the impact of Brexit outside the United Kingdom. Using the Czech Republic, a country with a strong tradition of party-based Euroscepticism, we analyze representatives of both categories in the context of pro-EU parties. Using official party reactions to Brexit, we argue that the reactions of both camps substantially vary. While soft Eurosceptics consider Brexit to be an opportunity to reform the EU, hard Eurosceptics see Brexit as a call to destroy the EU. Moreover, the position of soft Eurosceptics is closer to the stance of pro-EU parties than to that of hard Eurosceptics. Our research thus contributes to a greater understanding of party-based Euroscepticism and to forming a clearer conceptualization of it.
Abstract (in Czech)
Jak se liší měkký a tvrdý euroskepticismus? Tato otázka začala v posledních letech nabývat na významu, neboť stranický euroskepticismus začal ovlivňovat každodenní evropský politický mainstream. Tento článek zkoumá tuto problematiku na příkladu vlivu Brexitu mimo Spojené království. S využitím České republiky, země se silnou tradicí stranického euroskepticismu, analyzují autoři zástupce obou variant v konetextu postojů prointegračních stran. Na základě rozboru oficiálních stranických materiálů ukazujeme, že oba tábory z hlediska reakce na Brexit variují. Měkcí euroskeptici považují Brexit za šanci na reformu EU, tvrdí euroskeptici jako výzvu k destrukci EU. Ukázalo se také, že postoje měkkých euroskeptiků jsou bližší pozicím prointegračních stran, neř tvrdých euroskeptiků. Tento výzkum tak přispěl k lepšímu porozumění a jasnější konceptualizaci stranického euroskepticismu.
Links
MUNI/A/0834/2017, internal MU codeName: Evropa v měnícím se mezinárodním prostředí IV
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Brexit_outside_of_UK_politics_the_case_of_Czech_Eurosceptics.pdf   File version Hrubá, M. 4/2/2019

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D., učo 12188
  • a concrete person Mgr. Marika Hrubá, učo 165405
  • a concrete person prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 5/8/2021 15:50