ZBÍRAL, Robert. Odvolávání politiků občany: záchrana, či zhouba demokracie? (Recall of Politicians: Salvation or Doom of Democracy?). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2018, vol. 26, No 18, p. 629-635. ISSN 1210-6410.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Odvolávání politiků občany: záchrana, či zhouba demokracie?
Name in Czech Odvolávání politiků občany: záchrana, či zhouba demokracie?
Name (in English) Recall of Politicians: Salvation or Doom of Democracy?
Authors ZBÍRAL, Robert (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck, 2018, 1210-6410.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/18:00104249
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) odvolání politiků; demokracie; volby; komparace
Keywords in English recall; democracy; elections; comparation
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 13/7/2020 09:09.
Abstract
Možnost občanů odvolávat volené politiky (recall) podporuje významná část českého politického spektra, aniž by ovšem ve veřejném diskurzu bylo téma jakkoliv odborně podchyceno. Příspěvek tento deficit napravuje a rozebírá normativní východiska institutu, jeho úpravu v právních řádech různých zemí a dosavadní praktické zkušenosti s recallem ve světě. Bylo by vhodné, aby i případní příznivci recallu v ČR k poznatkům z ostatních jurisdikcí přihlédli, existující návrhy tomu bohužel neodpovídají.
Abstract (in English)
Article explores history and recent use of recall across various jurisdictions, including its empirical effectiveness. It also discusses viability of the instruments introduction in the Czech Republic.
PrintDisplayed: 9/6/2023 16:02