JANČÁŘOVÁ, Ilona. Significance of Air Quality Plans - the Czech Experience. In Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen. Sustainable Management of Natural Resources: Legal Instruments and Approaches. Cambridge: Cambridge: Intersentia, 2018. s. 195-210. European Environmental Law Forum Series, Volume 5. ISBN 978-1-78068-759-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Significance of Air Quality Plans - the Czech Experience
Název česky Význam Plánů kvality ovzduší - zkušenost ČR
Autoři JANČÁŘOVÁ, Ilona (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Cambridge, Sustainable Management of Natural Resources: Legal Instruments and Approaches. od s. 195-210, 16 s. European Environmental Law Forum Series, Volume 5, 2018.
Nakladatel Cambridge: Intersentia
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Open access obsah
Kód RIV RIV/00216224:14220/18:00104322
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-1-78068-759-9
Klíčová slova česky ochrana ovzduší; Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší
Klíčová slova anglicky air protection; Ambient Air Quality Directive
Štítky rivok, topvydavatel
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 5. 4. 2019 13:09.
Anotace
Air Quality Plans (AQPs) have become a significant part of the legal regulation in the field of air protection at the EU as well as at national law levels. This contribution focuses on problems concerning the interpretation and implementation of Art. 23(.1) of the EU Ambient Air Quality Directive (AQD). The author demonstrates the role of AQPs in the Czech national legislation and concludes that AQPs are just program documents, which the national law must interconnect with other legal tools. The role of AQPs is no more important than the role of other regulatory instruments, which must work efficiently as a coherent system.
Anotace česky
Plány kvality ovzduší představují významnou součást právní regulace v oblasti ochrany ovzduší jak na úrovni unijního práva, tak na úrovni národní právní úpravy. Příspěvek se zaměřuje na problémy spojené s interpretací a implementací článku 23(1) Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší. Autorka demonstruje roli plánů kvality ovzduší v české právní úpravě a dospívá k závěru, že plány kvality ovzduší jsou plánovací nástroje, které národní legislativa musí propojit s ostatními nástroji právní regulace. /loha plánů kvality ovzduší tak není o nic významnější než ostatních prostředků regulace, jež musí být propojeny v efektivní koherentní systém.
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2022 12:43