JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA and Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Illustrated by Jana Slavíková. Vydání 1. Praha: Grada, 2018, 528 stran. ISBN 9788027105861.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání
Authors JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA and Jan SLAVÍK.
Illustrated by Jana Slavíková.
Edition Vydání 1. Praha, 528 stran, 2018.
Publisher Grada
Other information
WWW URL
ISBN 9788027105861
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 15/1/2024 04:51.
PrintDisplayed: 24/7/2024 08:38