KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 2, Od renesance a reformace do konce století osmnáctého. Sv. 1 [Kádner, 1923]. Vyd. 2., opr. a rozš. V Praze: Nákladem České grafické Unie v Praze, 1923. 350 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dějiny pedagogiky. D. 2, Od renesance a reformace do konce století osmnáctého. Sv. 1 [Kádner, 1923]
Authors KÁDNER, Otakar.
Edition Vyd. 2., opr. a rozš. V Praze, 350 s. 1923.
Publisher Nákladem České grafické Unie v Praze
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 04:52.
PrintDisplayed: 28/2/2020 07:42