MORANT, Henry de and Gérald GASSIOT-TALABOT. Dějiny užitého umění : od nejstarších dob po současnost. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1983, 573 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dějiny užitého umění : od nejstarších dob po současnost
Authors MORANT, Henry de and Gérald GASSIOT-TALABOT.
Edition Vyd. 1. Praha, 573 s. 1983.
Publisher Odeon
Other information
WWW URL
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 05:21.
PrintDisplayed: 20/5/2024 04:55