KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika - ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - MuniPress, 2018. 165 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Železnice a evropská dopravní politika - ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace.
Název anglicky Railways and European Transport Policy - Ideas, strategies, tools and their applications.
Autoři KVIZDA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš PALETA (203 Česká republika, domácí), Daniel SEIDENGLANZ (203 Česká republika, domácí), Zdeněk TOMEŠ (203 Česká republika, domácí), Hana FITZOVÁ (203 Česká republika, domácí), Simona SURMAŘOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Vojtěch SURMAŘ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 165 s. Železniční reformy, sv. 6, 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita - MuniPress
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50202 Applied Economics, Econometrics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/18:00104671
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-9099-6
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018
Klíčová slova česky železniční reformy; dopravní trh; liberalizace; konkurence na železnici
Klíčová slova anglicky rail reforms; transport market; libaralization; competition on rails
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 8. 4. 2019 10:05.
Anotace
Kniha uzavírá monografickou ediční řadu Železniční reformy jako její 6. svazek; předchozí svazky se zabývaly jednotlivými aspekty železniční dopravy: modelováním poptávky po přepravě a její predikcí, regulací konkurenčního prostředí na železnici, konkrétními příběhy reforem odvětví ve Velké Británii a v Německu a ekonomickým zhodnocením liberalizace železničních systémů v Evropě. Tento poslední svazek je věnován komplexní analýze a zhodnocení dopravní politiky ve vztahu k železnicím v zemích Evropské unie. Dopravní politika má v rámci hospodářské politiky Evropské unie, národních států, jednotlivých regionů i měst významné postavení, neboť vzhledem k omezenosti přírodních zdrojů a současně rostoucí poptávce po přepravních službách jsou stále naléhavější fiskální, strategické, environmentální a sociální cíle. Celá kniha je rozdělena celkem do šesti kapitol, které tvoří uzavřené celky, jsou zaměřené na určitý aspekt dopravní politiky na železnici a jsou vždy zakončeny dílčím závěrem. Současně však na sebe kapitoly logicky navazují, doplňují se a tvoří tak jeden celek, z nějž je možné odvodit celkové závěry a doporučení.
Anotace anglicky
This monograph deals with the issue of the organization and regulation of transport systems and, above all, the rail transport segment, which is extremely complex in terms of planning, financing and regulation. The book concludes the monographic edition “Railway Reforms” as its 6th volume; the previous volumes addressed individual aspects of rail trans-port: modeling demand for transport and its prediction, regulating the competitive environ-ment on the railways, specific stories of sectoral reforms in the UK and Germany, and eco-nomic appreciation of the liberalization of railway systems in Europe. This last volume is devoted to a comprehensive analysis and assessment of transport policy in relation to the railways in the countries of the European Union. Transport policy has a significant role to play in the economic policy of the European Union, national states, regions and cities, given the scarcity of natural resources and the growing demand for transport services, with fiscal, strategic, environmental and social goals being increasingly urgent. The entire book is divi-ded into six chapters, which form closed units, are focused on a certain aspect of transport policy on the railway and are always concluded by a partial conclusion. At the same time, however, the chapters logically follow and complement each other, forming a whole, from which it is possible to derive overall conclusions and recommendations.
Návaznosti
EF16_026/0008430, projekt VaVNázev: Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace
MUNI/A/0997/2015, interní kód MUNázev: Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury. (Akronym: CBA-IP)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Kvizda, M. 28. 11. 2018

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf?info
Vloženo
St 28. 11. 2018 11:02, doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D., učo 11114
  • osoba Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148
  • osoba Ing. Tomáš Paleta, Ph.D., učo 13690
  • osoba Mgr. Hana Fitzová, Ph.D., učo 13908
  • osoba doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171
  • osoba prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., učo 18415
  • osoba Mgr. Simona Surmařová, učo 376066
  • osoba Mgr. Vojtěch Surmař, učo 376117
Atributy
 

DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
3,8 MB
Hash md5
a3f2a7ed9ea8899ffa1c9f881b2b3a44
Vloženo
St 28. 11. 2018 11:02

DP_EU_KNIHA_final_2018.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1472896/DP_EU_KNIHA_final_2018.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
483,3 KB
Hash md5
53819951389db7b8f145f083764bb40a
Vloženo
St 28. 11. 2018 11:09
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 1. 2021 03:42