EN

Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol

FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9014-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol
Název anglicky Trends and aspects in teaching technical science and informatics for nursery and elementary schools
Autoři FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-9014-9
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 4. 12. 2018 14:01.
Anotace
Předložená publikace je určena širší pedagogické veřejnosti jako inspirace pro zlepšení kvality současné mateřské a základní školy. Pracovníci Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty MU předkládají výzkumně ověřená inspirativní řešení, která jsou přímo použitelná ve výuce a mohou pomoci rozvinout vlastní iniciativu i kreativitu učitelů mateřských i základních škol. Praktická činnost technického charakteru i netradiční využívání informačních technologií může vést k překvapivým vzdělávacím výsledkům.
Anotace anglicky
This publication is intended for general pedagogical public as an inspiration for improving the quality of current nursery and elementary schools. Staff of the Department of Technical Education and Information Science submit research verified inspirational solutions which can be directly used in lessons and help develop both person’s initiative and teachers’ creativity in nursery and elementary schools. Practical activities with a technical character as well as nontraditional use of information technologies can lead to surprising educational results.
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2019 10:41

Další aplikace