GULOVÁ, Lenka a František TRAPL. The Theme of Religion in School Environment, Discussion with Teachers and Students. Czech-polisch historical and pedagogical journal, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 2, s. 17-37. ISSN 1803-6546. doi:10.5817/cphpj-2018-011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Theme of Religion in School Environment, Discussion with Teachers and Students
Název česky Téma náboženství ve školním prostředí - diskuse s učiteli a studenty
Autoři GULOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí) a František TRAPL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Czech-polisch historical and pedagogical journal, Brno, Masarykova univerzita, 2018, 1803-6546.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/18:00106071
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2018-011
UT WoS 000461789400002
Klíčová slova česky Škola; kultura uznání; duchovno; učitel; žák; náboženství; vzdělání; individuální otázky; množství; hodnoty;Výzkum;kvalitativní analýza;otevřené kódování
Klíčová slova anglicky School; culture of recognition; spirituality; teacher; disciple; religion; education; individual questions; values research; qualitative analysis; open coding
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 2. 4. 2019 12:57.
Anotace
This article deals with the topic of school and religion, it opens a discussion on the presence of spirituality in the school environment and brings an analysis of a survey research. The research was aimed at the area of values, culture and religion in the school environment. The problem was explored through qualitative research strategy. The respondent group consisted of teachers and students who are familiar with the topic of values and spirituality in the school environment. Thus, the group of respondents is selected purposefully and a grounded theory a qualitative research method was chosen. Data gathering was done by focus group discussions (four focus groups) which were transcribed and analyzed by open coding. At the beginning of the analysis it was necessary to establish individual terms that emerged from the discussion. Also, a certain reflection has been made about those terms, how are they viewed and what is “behind them”. The goal of the survey was to acquire statements from teachers and students about the situation in the school environment regarding the topic of values and spirituality as a part of the culture of recognition in the school environment. Respecting the presence of a religious aspect in the school culture encourages the school which is open to plurality and considerate to people. It is a school which respects the individual and grants him basic dignity regardless of his or her achievements. It searches new forms of engagement regarding various cultural and religious traditions. It serves as a space for ideals and it is ready to step out of its own shadow. This survey opened a plethora of questions which every teacher should ask himself regardless of his own convictions, faith or attitude.
Anotace česky
Tento článek se zabývá tématem školy a náboženství, otevírá diskusi o přítomnosti spirituality ve školním prostředí a přináší analýzu výzkumného šetření. Výzkum byl zaměřen na oblast hodnot, kultury a náboženství ve školním prostředí a byl veden prostřednictvím strategie kvalitativního výzkumu. Respondenti se sestávali z řad učitelů a studentů, kteří se seznámili s tématem hodnot a spirituality ve školním prostředí. Skupina respondentů byla cíleně vybrána a metodou kvalitativního výzkumu byla stanovena zakotvená teorie. Sběr dat probíhal prostřednictvím čtyř ohniskových skupin, tato data byla přepisována a analyzována otevřeným kódováním. Na začátku analýzy bylo nutné stanovit jednotlivé pojmy, které vyplynuly z diskuse. Byla také provedena úvaha o těchto pojmech, o tom, jak jsou zobrazováni a co "je za nimi". Cílem výzkumu bylo získání názorů učitelů a studentů o situaci ve školním prostředí v souvislosti s tématem hodnot a spirituality jakožto součásti kultury uznání ve školním prostředí. Respektování přítomnosti náboženského aspektu ve školní kultuře podporuje škola, která je otevřená pluralitě a uznání člověka. Je to škola, která respektuje jednotlivce a poskytuje mu základní důstojnost bez ohledu na jeho nebo její úspěchy. Hledá nové formy angažovanosti týkající se různých kulturních a náboženských tradic. Slouží jako prostor pro ideály a je připravena vystoupit z vlastního stínu. Tento průzkum zahájil řadu otázek, které by se měl každý učitel položit bez ohledu na své přesvědčení, víru nebo postoj.
Návaznosti
MUNI/A/1042/2017, interní kód MUNázev: Sociálně pedagogický aspekt ve výzkumu (Akronym: VyZsocpeD)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 2. 2020 22:14