JANÍKOVÁ, Marcela a Jiří SLIACKY. Determinanty expertního výkonu v tělesné výchově pohledem učitelů. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2018, roč. 12/2018, č. 2, s. 136-146. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2018-2-13.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Determinanty expertního výkonu v tělesné výchově pohledem učitelů
Název česky Determinanty expertního výkonu v tělesné výchově pohledem učitelů
Název anglicky Determinants of Expert Teaching in Physical Education from the Teachers’ Point of View
Autoři JANÍKOVÁ, Marcela (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiří SLIACKY (203 Česká republika).
Vydání Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2018, 1802-7679.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/18:00106113
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Doi http://dx.doi.org/10.5817/StS2018-2-13
Klíčová slova česky učitelé tělesné výchovy; tělesná výchova; expertnost; expertní výkon; determinanty expertního výkonu; Q-metodologie
Klíčová slova anglicky physical education teacher; physical education; expertise; expert teaching; determinants of expert teaching; Q methodology
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D., učo 22233. Změněno: 7. 2. 2019 21:45.
Anotace
V příspěvku pojednáváme o determinantách expertního (vynikajícího) výkonu v tělesné výchově tak, jak je subjektivně vnímají učitelé-experti. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaký význam přikládají učitelé-experti jednotlivým determinantám profesního výkonu v tělesné výchově. Výzkumný vzorek tvořilo pět učitelů-expertů tělesné výchovy (tři ženy a dva muži) působících na brněnských základních školách, kteří pomocí Q-metodologie třídili determinanty expertního výkonu. Ukázalo se, že za nej-významnější determinantu expertního výkonu v tělesné výchově považují zkoumaní učitelé-experti organizační schopnosti učitele, schopnost improvizace, učitelovy zkušenosti, schopnost motivovat a zaujetí pro výuku tělesné výchovy. Naopak mezi determinanty s nejmenším významem pro expertní výkon zařadili učitelovu vlastní ukázku, počet žáků, sportovní historii učitele tělesné výchovy, osobní meze a využívání metody „trestu“.
Anotace anglicky
In the paper, we deal with determinants of expert teaching in Physical Education from the expert-teach-ers’ point of view. Our research study aims at highlighting how expert-teachers perceive the importance of various determinants of expert teaching in Physical Education. The research sample includes five expert-teachers (three female and two male) from schools in Brno they sorted determinants of expert teaching in Physical Education using Q-methodology. It was shown, that the researched teachers per-ceived following determinants as most important for expert teaching in Physical Education: teachers’ organizational skills, teachers’ improvisational skills, teachers’ experiences, teachers’ skills to motivate pupils, and teachers’ commitment to the teaching profession. Contrary, following determinants was seen as not very important: teachers’ demonstrating of subject matter, the number of pupils, teachers’ “sport-history”, teachers’ subjectively perceived limits and teachers’ using of punishments.
Návaznosti
ROZV/20/FSpS/08/2015, interní kód MUNázev: Charakteristiky expertního výkonu učitele tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Charakteristiky expertního výkonu učitele tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ
VytisknoutZobrazeno: 6. 6. 2023 11:26