ČECHOVÁ, Marie and Karel OLIVA. Hrátky s češtinou : jazyková a slohová cvičení. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. 144 s. ISBN 8004251285.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hrátky s češtinou : jazyková a slohová cvičení
Authors ČECHOVÁ, Marie and Karel OLIVA.
Edition 1. vyd. Praha, 144 s. 1993.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
ISBN 8004251285
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:06.
PrintDisplayed: 22/10/2021 08:57