SALZMANN, Zdeněk. Jazyk, kultura a společnost : úvod do lingvistické antropologie. Translated by Zdeněk Hlavsa - Jaroslava Hlavsová - Vladimíra Šatavová. 1. vyd. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR Praha, 1997. 211 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jazyk, kultura a společnost : úvod do lingvistické antropologie
Authors SALZMANN, Zdeněk.
Translated by Zdeněk Hlavsa - Jaroslava Hlavsová - Vladimíra Šatavová.
Edition 1. vyd. Praha, 211 s. 1997.
Publisher Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR Praha
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 04:58.
PrintDisplayed: 25/9/2022 14:23