COUFALOVÁ, Lucie a Libor ŽÍDEK. Functioning of the Quasi-Labor Market under Socialism: Clash between Ideology and Reality. DANUBE: Law and Economics Review, Walter de Gruyter, 2019, roč. 10, č. 1, s. 23-43. ISSN 1804-6746. doi:10.2478/danb-2019-0002.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Functioning of the Quasi-Labor Market under Socialism: Clash between Ideology and Reality
Název česky Fungování kvazi-pracovního trhu za socialismu: Střet ideologie a reality
Autoři COUFALOVÁ, Lucie (203 Česko, domácí) a Libor ŽÍDEK (203 Česko, garant, domácí).
Vydání DANUBE: Law and Economics Review, Walter de Gruyter, 2019, 1804-6746.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50201 Economic Theory
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/19:00107342
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.2478/danb-2019-0002
Klíčová slova česky Pracovní trh; rovnováha; nedostatková ekonomika; motivace; Československo
Klíčová slova anglicky Labor market; balance; shortage economy; motivation; Czechoslovakia
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 29. 4. 2020 09:23.
Anotace
Based on the interviews with that time managers, the paper aims to find out whether ideology affected the dealing with labour force in the last two decades of the socialist regime in Czechoslovakia. Technically, the labor market was balanced and characterized by zero unemployment and low and highly equalized wages. However, actually, there was a permanent imbalance with the lasting dominance of demand over supply and overemployment. Increasing wages was, due to ideological and formal settings of the system nearly impossible, and thus the economic agents tried to find alternative “solutions” to this imbalance. This situation led to low motivation of the labor force and consequently to low productivity. The positive side was represented by relatively good relationships among the employees. We demonstrate on the interviews that in the clash between ideology and the market forces, the former was stronger and in fact prevented efficient functioning of the labor market.
Anotace česky
Tento článek se, na základě rozhovorů se soudobými manažery, snaží zjistit, zda ideologie ovlivnila nakládání s pracovní silou v posledních dvou desetiletích socialistického režimu v Československu. Technicky byl trh práce vyvážený a charakterizovaný nulovou nezaměstnaností a nízkými a vysoce vyrovnanými mzdami. V realitě však existovala trvalá nerovnováha s převisem poptávky nad nabídkou a přezaměstnanosti. Zvýšení mezd bylo díky ideologickému a formálnímu nastavení systému téměř nemožné, a tak se ekonomičtí agenti snažili najít alternativní „řešení“ této nerovnováhy. Tato situace vedla k nízké motivaci pracovní síly a následně k nízké produktivitě. Pozitivní stránku představovaly relativně dobré vztahy mezi zaměstnanci. Na rozhovorech dokazujeme, že v konfliktu mezi ideologií a tržními silami měla větší sílu ideologie, jež bránila efektivnímu fungování trhu práce.
Návaznosti
GA15-09404S, projekt VaVNázev: Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
coufalova-zidek_Labour_market.pdf   Verze souboru Coufalová, L. 8. 4. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148
  • osoba Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D., učo 174064
  • osoba doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D., učo 360
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 3. 7. 2020 22:07