RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ and Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva Obecná část (Introduction into Civil Law). 2. vydání. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, z.s., 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do soukromého práva Obecná část
Name (in English) Introduction into Civil Law
Authors RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ and Petr LAVICKÝ.
Edition 2. vydání. Brno, 2019.
Publisher Česká společnost pro civilní právo procesní, z.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) soukromé právo; občanské právo; obecná část; osoba; věc; právní jednání; výklad
Keywords in English civil law; person; thing in legal sense; legal act; interpretation
Changed by Changed by: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., učo 15006. Changed: 28/5/2019 11:09.
Abstract
Jde o učebnici - úvod do soukormého práva. Jejím obsahem je vymezení základních pojmů a kategorií soukromého práva.
PrintDisplayed: 10/4/2021 21:53