PRZYBYLSKI, Michal. Východokarpatské pomezí kultur v románovém cyklu Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenze. Slavica litteraria. Masarykova univerzita, 2019, roč. 22, č. 1, s. 35-44. ISSN 1212-1509. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SL2019-1-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Východokarpatské pomezí kultur v románovém cyklu Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenze
Název anglicky The East Carpathian Borderlands of Cultures in Stanisław Vincenz´s Novel-Cycle Na wysokiej połoninie (On the High Uplands)
Autoři PRZYBYLSKI, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Slavica litteraria, Masarykova univerzita, 2019, 1212-1509.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00109817
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SL2019-1-4
Klíčová slova anglicky Stanisław Vincenz; Na wysokiej połoninie (On the High Uplands); Hutsul region; Hutsuls; borderlands of cultures; Jerzy Stempowski; traditional folk culture in literature
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Změněno: 6. 4. 2020 17:44.
Anotace
Autor této studie se zabývá přínosem tvorby významného polského prozaika a esejisty minulého století Stanisława Vincenze (1888–1971) pro uchování tradiční lidové kultury Východních Karpat a zejména etnické skupiny Huculů. Článek se soustředí především na nejproslulejší Vincenzovo dílo, rozsáhlou (do češtiny dosud nepřeloženou) tetralogii Na wysokiej połoninie, ale věnuje se i dalším aspektům tohoto románového cyklu – pojednává mj. o časových a prostorových dimenzích zobrazeného huculského světa, složité genologické charakteristice díla a spojitostech s jinými autory (např. Jerzym Stempowským či Witem Tarnawským).
Anotace anglicky
The author of the present study reflects upon the importace of Polish prosaist and essayist Stanisław Vincenz (1888–1971) for a preservation of East Carpathian traditional folk culture from the Hutsul region. The article primarily analyze Vincenz´s most famous work, novel-cycle Na wysokiej połoninie (which is still untranslated in Czech). However, contribution is devoted to other aspects of Vincenz´s tetralogy – the autor mentions specifically temporal and spatial dimensions of the Hutsul world, elements of many different genres in the novel-cycle or points of contact in work´s of Jerzy Stempowski and Wit Tarnawski.
Návaznosti
MUNI/A/1078/2018, interní kód MUNázev: Výzkum slovanského areálu: generační proměny
Investor: Masarykova univerzita, Výzkum slovanského areálu: generační proměny, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 6. 2024 22:22