FENYK, Jaroslav and Jan PROVAZNÍK. Hlava I. Úvodní výklady (Chapter I. Introductory Comments). In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7th ed. Praha: Wolters Kluwer, 2019. p. 25-35. ISBN 978-80-7598-306-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hlava I. Úvodní výklady
Name (in English) Chapter I. Introductory Comments
Authors FENYK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jan PROVAZNÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 7. vyd. Praha, Trestní právo procesní, p. 25-35, 11 pp. 2019.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/19:00109843
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7598-306-0
Keywords (in Czech) trestní právo procesní; trestní řízení; předběžné otázky
Keywords in English law of criminal procedure; criminal proceedings; preliminary questions
Changed by Changed by: JUDr. Jan Provazník, Ph.D., učo 325574. Changed: 5/6/2019 12:44.
Abstract
Tato hlava uvozuje učebnici trestního práva procesního tím, že charakterizuje jeho povahu a základy, definuje základní terminologii, nastavuje jeho vztah k ostatním právním odvětvím a neprávním oborům, popisuje jeho prameny atd.
Abstract (in English)
This chapter opens the textbook of law of criminal procedure by characterizing its nature and foundations, defining the basic terminology, setting its relation to other fields of law and non-legal disciplines, describing its sources etc.
PrintDisplayed: 20/4/2021 11:50