FENYK, Jaroslav and Jan PROVAZNÍK. Hlava XVII. Stadia trestního řízení (Chapter XVII. Stages of Criminal Proceedings). In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7th ed. Praha: Wolters Kluwer, 2019. p. 477-479. ISBN 978-80-7598-306-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hlava XVII. Stadia trestního řízení
Name (in English) Chapter XVII. Stages of Criminal Proceedings
Authors FENYK, Jaroslav and Jan PROVAZNÍK.
Edition 7. vyd. Praha, Trestní právo procesní, p. 477-479, 3 pp. 2019.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7598-306-0
Keywords (in Czech) stadia trestního řízení
Keywords in English Stages of Criminal Proceedings
Changed by Changed by: JUDr. Jan Provazník, Ph.D., učo 325574. Changed: 5/6/2019 14:13.
Abstract
Tato hlava je krátkým uvedením do rozdělení trestního řízení do jednotlivých stadií. Poskytuje čtenářům obecný přehled těchto stadií
Abstract (in English)
This chapter is a short introduction into the division of criminal proceedings to individual stages. It provides the readers a general overlook of these stages.
PrintDisplayed: 11/5/2021 16:49