TUŠKOVÁ, Jana Marie. Korpusy češtiny a výzkum (gramatických vlastností) proprií. In Chomová, A., Krško, J. Valentová, I. Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Bratislava – Banská Bystrica. 20. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 26.–28. júla 2017. 1. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. s. 126-137, 12 s. ISBN 978-80-224-1732-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Korpusy češtiny a výzkum (gramatických vlastností) proprií
Název anglicky Czech Corpuses and Research (of Grammatical Features) of Proper Names
Autoři TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Česko, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Bratislava, Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Bratislava – Banská Bystrica. 20. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 26.–28. júla 2017. od s. 126-137, 12 s. 2019.
Nakladatel Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/19:00109958
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-224-1732-7
Klíčová slova česky propria; oikonyma; gramatické vlastnosti; korpusová lingvistika; Český národní korpus
Klíčová slova anglicky proper nouns; oikonyms; grammatical properties; corpus linguistics; Czech National Corpus
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 17. 3. 2020 15:36.
Anotace
Příspěvek se zabývá možnostmi i omezeními korpusů současné češtiny při výzkumu zejména gramatických vlastností proprií. Má povahu interdisciplinární, spojuje onomastiku s korpusovou lingvistikou a gramatikou, poukazuje na otázku materiálových zdrojů a způsobu jejich popisu při zkoumání proprií. V praktických výstupech se zaměřuje na oblast synchronních korpusů psané češtiny z řady SYN a možnosti zpracování gramatických vlastností oikonym češtiny.
Anotace anglicky
The paper deals with possibilities and constraints of corpora of contemporary Czech language in the research of particular grammatical properties of proper nouns. It has an interdisciplinary character, it combines onomastics with corpus linguistics and grammar, it points to the question of material resources and the way of their description when examining proper nouns. In practical outputs, it focuses on the area of synchronous corpora of written Czech from the SYN series and the possibilities of processing the grammatical properties of Czech oikonyms.
VytisknoutZobrazeno: 5. 7. 2020 23:17