MURAS, Adam. Od hory dvou národů k symbolu slovanství. Dopady rozvoje panslavismu na změny ve vnímání Radhoště během 19. století a jeho postavení v rámci česko-německého národnostního konfliktu (From the mountain of two nations to Slavic symbol. Development of Panslavism and its impact on changes in the perception of Radhošť mountain during the 19th century and its position in the Czech-German national conflict). In My a oni. Domácí a cizí v lidové tradici, 4.-5.6. 2019, Uherské Hradiště. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od hory dvou národů k symbolu slovanství. Dopady rozvoje panslavismu na změny ve vnímání Radhoště během 19. století a jeho postavení v rámci česko-německého národnostního konfliktu
Name (in English) From the mountain of two nations to Slavic symbol. Development of Panslavism and its impact on changes in the perception of Radhošť mountain during the 19th century and its position in the Czech-German national conflict
Authors MURAS, Adam (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition My a oni. Domácí a cizí v lidové tradici, 4.-5.6. 2019, Uherské Hradiště, 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50404 Antropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Informace o konferenci
RIV identification code RIV/00216224:14210/19:00109976
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) patriotismus; turistika; Pohorská jednota Radhošť; Beskidenverein
Keywords in English patriotism; tourism; Pohorská jednota Radhošť; Beskidenverein
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Changed: 21/2/2020 14:06.
Abstract
V souvislosti s celospolečenským národně-emancipačním procesem probíhajícím v Českých zemích a vymezení vůči německému vlivu rostl v průběhu 19. století význam Radhoště jako symbolického ochránce Slovanů. Příspěvek analyzuje tento významový posun, který pak ilustruje na příkladu následného soupeření dvou turistických spolků – moravské Pohorské jednoty Radhošť a německého Beskidenvereinu. Zmiňuje příčiny i hlavní konfliktní situace, ke kterým mezi těmito dvěma uskupeními docházelo, stejně tak jako jejich vyústění v první polovině 20. století.
Abstract (in English)
Following the nation-wide national-emancipation process taking place in the Czech Lands during the 19th century and its growing resistance against Germanisation, the importance of Radhošť mountain as a symbolic protector of the Slavs grew significantly. Presented contribution analyzes this shift of meaning, which is illustrated on the example of the subsequent rivalry of two tourist associations - Moravian Pohorská jednota Radhošť and German Beskidenverein. It focuses on the causes and the main conflict situations between these two groups, as well as their outcome in the first half of the 20th century.
Links
MUNI/A/1091/2018, interní kód MUName: Dynamika funkcí a interpretací nemateriálního kulturního dědictví (Acronym: Dynamika ICH)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 14/6/2024 08:24