JANÍK, Miroslav a Věra JANÍKOVÁ. Entwicklung der professionellen Wahrnehmung künftiger DaF-Lehrer(innen) mittels einer videobasierten Online-Plattform (DaF-VideoWeb). Fremdsprachen Lehren und Lernen. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2019, roč. 48, č. 1, s. 63-83. ISSN 0932-6936. doi:10.2357/FLuL-2019-0005.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Entwicklung der professionellen Wahrnehmung künftiger DaF-Lehrer(innen) mittels einer videobasierten Online-Plattform (DaF-VideoWeb)
Název česky Rozvoj profesního vidění budoucích učitelů němčiny pomocí online platformy založené na práci s videem (DaF-Videoweb)
Název anglicky Development of the professional vision of future German teachers using a video-based online platform (DaF-VideoWeb)
Autoři JANÍK, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí) a Věra JANÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Fremdsprachen Lehren und Lernen, Tübingen, Narr Francke Attempto, 2019, 0932-6936.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/19:00110995
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.2357/FLuL-2019-0005
Klíčová slova česky profesní vidění;studenti učitelství německého jazyka;DaF-VideoWeb
Klíčová slova anglicky professional vision;pre-service German Teacher;DaF-VideoWeb
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 25. 3. 2020 10:17.
Anotace
Unser Beitrag fokussiert auf die Entwicklung der professionellen Wahrnehmung angehender Deutschlehrer/innen mittels der videobasierten on-line Lernplattform DaF-VideoWeb. Im Beitrag gehen wir vor allem folgenden Fragen nach: (1) Auf welche Subprozesse der knowledge-based reasoning (als ein Bestandteil von der professionellen Wahrnehmung) kann in den von angehenden Deutschlehrer/innen geschriebenen Reflexionen zu Unterrichtsvideos geschlossen werden? (2) Welche Veränderungen lassen sich nach der Arbeit in der videobasierten online-Lernumgebung DaF-VideoWeb identifizieren? (3) Wie sind die Erfahrungen der künftigen Deutschlehrer/innen mit der Lernplattform DaF-VideoWeb hinsichtlich der Entwicklung ihrer professionellen Wahrnehmung? Im Beitrag werden erste Ergebnisse präsentiert, die auf einer Stichprobe aus fünf Studierenden des Lehramtes für Deutsche Sprache und Literatur (Pädagogische Fakultät der Masarykova Univerzita, Brno) beruhen. In den Analysen der studentischen Reflexionen verfolgen wir einen qualitativen Zugang, aber beim Prozess der Kategorienbildung werden auch vorherige Erfahrungen aus anderen Sprachfächern berücksichtigt. Unsere vorläufigen Ergebnisse zeigen nicht nur die Struktur des professional vision künftiger Deutschlehrer auf, sondern zeigen auch mögliche Richtungen für die Weiterentwicklung der Online-Plattform DaF-VideoWeb.
Anotace česky
Our paper focuses on the development of professional perception of future teachers of German as a foreign language using the video-based on-line learning platform DaF-VideoWeb. In this paper, we address the following questions: (1) How do the reflections on instructional videos written by prospective teachers of German differ before and after working in the online learning environment DaF-VideoWeb? (2) How do the reflections on instructional videos differ in guided vs. unguided instruction? (3) How do future teachers of German evaluate the learning platform DaF-VideoWeb? The paper presents preliminary results based on a sample of five students attending a BA-and MA-course in teaching German Language and Literature (Faculty of Education of Masaryk University in Brno). In our analyses of the students’ reflections we use a qualitative approach, and in the process of categorizing the results, previous experiences from other language subjects are considered as well. Our preliminary results do not just reveal the structure of professional vision of future teachers of German, but also point out possible directions for the further development of the online Platform DaF-VideoWeb.
Anotace anglicky
Náš příspěvek se zaměřuje na rozvoj profesního vidění u učitelů němčiny prostřednictvím on-line výukové platformy DaF-VideoWeb založené na práci s videem. V textu se zaměřujeme na následující otázky: (1) Na které subprocesy uvažování založené na znalostech (jako součást profesionálního vidění) lze usuzovat z komentářů začínajících učitelů němčiny ohledně videí? (2) Jaké změny v profesním vidění lze pozorovat po práci v DaF-VideoWebu? (3) Jaké jsou zkušenosti budoucích německých učitelů s výukovou platformou DaF-VideoWeb, pokud jde o rozvoj jejich profesního vidění? Článek představuje první výsledky na základě vzorku pěti studentů Magistéria pro německý jazyk a literaturu (Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno). V analýzách studentských reflexí využíváme kvalitativní přístup, přičemž v procesu tvorby kategorií vycházíme z předchozích zkušeností z jiných jazykových předmětů. Naše předběžné výsledky neukazují pouze strukturu profesního vidění budoucích učitelů němčiny, ale poukazují také na možné směry dalšího rozvoje online platformy DaF-VideoWeb.
Návaznosti
MUNI/A/0881/2017, interní kód MUNázev: Aktev VII. (Akronym: Aktev VII.)
Investor: Masarykova univerzita, Aktev VII., DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 03:11