JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněn. Praha: Leges, 2019. 1000 stran. ISBN 9788075023803.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část
Authors JELÍNEK, Jiří.
Edition 7. aktualizované a doplněn. Praha, 1000 stran, 2019.
Publisher Leges
Other information
ISBN 9788075023803
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 29/3/2021 04:51.
PrintDisplayed: 20/4/2021 12:00