HORÁKOVÁ, Jana, Jiří SCHIMMEL a Pavel SIKORA. Deep Learning from Vasulkas Video Archive. 1. vyd. Linec, Rakousko: Ars Electronica Festival, 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Deep Learning from Vasulkas Video Archive
Název česky Hluboké učení z archivu Vašulkových
Autoři HORÁKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří SCHIMMEL (203 Česká republika, domácí) a Pavel SIKORA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Linec, Rakousko, 2019.
Nakladatel Ars Electronica Festival
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Audiovizuální tvorba
Obor 60405 Studies on Film, Radio and Television
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00108385
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky hluboké učení; strojové učení; mediální archiv; umění videa; poetika; Woody a Steina Vašulkovi
Klíčová slova anglicky deep learning; machine learnig; media archive; video art; poetics; Woody and Steina Vasulka
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Změněno: 25. 3. 2020 13:45.
Anotace
Audio-visual document describing three ways how to sort the Vašulkas's video archive content with help of artificial neural networks. The goal of the project is to experimentally test the utility of artificial neural networks in service of media art historiography and theory. Artificial neural networks conduct iconographic and audiographic analyses of the Woody and Steina Vasulka video archive. We suppose that the application of deep learning technologies in the study of the archive content could serve not only for data mining purposes but, more importantly, can become a creative means for rethinking the poetics of early electronic art. Project Credits: Application partners of the project are: The Vašulka Kitchen Brno – Center for New Media Art and The Brno House of Arts. The project (TL02000270 Media Art Live Archive) is conducted with financial support from TA ČR. Technological Agency of the Czech Republic.
Anotace česky
Audiovizuální dokument popisující tři způsoby, jak třídit obsah archivu videa Vasulkas pomocí umělých neuronových sítí. Cílem projektu je experimentálně otestovat užitečnost umělých neuronových sítí ve službách historiografie a teorie mediálního umění. Umělé neuronové sítě provádějí ikonografické a audiografické analýzy video archivu Woody a Steina Vasulka. Předpokládáme, že aplikace technologií hlubokého učení při studiu obsahu archivu by mohlo sloužit nejen pro účely dolování dat, ale co je důležitější, může se stát tvůrčím prostředkem pro přehodnocení poetiky raného elektronického umění. Kredity projektu: Aplikačními partnery projektu jsou: Vašulka Kitchen Brno - Centrum pro nová mediální umění a Dům umění v Brně. Projekt (TL02000270 Media Art Live Archive) je realizován s finanční podporou TA ČR. Technologická agentura České republiky.
Návaznosti
TL02000270, projekt VaVNázev: Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (Akronym: MediaArtLiveArchive)
Investor: Technologická agentura ČR, Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví
VytisknoutZobrazeno: 19. 5. 2022 00:30