POLČÁK, Radim. Procesní aspekty elektronické identifikace dle nařízení eIDAS (Procedural issues in electronic identification under the eIDAS). Zpravodaj Jednoty českých právníků. Praha: Jednota českých právníků, 2019, vol. 29, No 4, p. 32-51. ISSN 2464-5982.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Procesní aspekty elektronické identifikace dle nařízení eIDAS
Name in Czech Procesní aspekty elektronické identifikace dle nařízení eIDAS
Name (in English) Procedural issues in electronic identification under the eIDAS
Authors POLČÁK, Radim (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Zpravodaj Jednoty českých právníků, Praha, Jednota českých právníků, 2019, 2464-5982.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Web nakladatele obsah
RIV identification code RIV/00216224:14220/19:00112175
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) eID; elektronická identifikace
Keywords in English eID; electronic identification
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 13/5/2020 10:50.
Abstract
Příspěvek rozebírá procesněprávní aspekty používání nástrojů elektronické identifikace ve smyslu nařízení eIDAS. Všímá si především důkazní spolehlivosti elektronických dokumentů generovaných za užití eID, možností nasazení eID v procesech autoritativní aplikace práva a možností komplexních portálových řešení.
Abstract (in English)
The paper analyses procedural issues in the use of means of electronic identification under the eIDAS Regulation. In particular, it tackles namely the use of documents generated upon eID as evidence and the use of eID in complex procedural portals.
Links
EF16_019/0000822, research and development projectName: Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur
PrintDisplayed: 29/9/2023 19:52