VONKOVÁ, Erika. Cesta k fenomenologickému pojetí subjektu robota (The way to the phenomenological concept of the robot subject). In Přednáška pro studenty doktorského studia filosofie na Univerzite s. Cyrila a Metoda, Trnava. 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cesta k fenomenologickému pojetí subjektu robota
Name in Czech Cesta k fenomenologickému pojetí subjektu robota
Name (in English) The way to the phenomenological concept of the robot subject
Authors VONKOVÁ, Erika.
Edition Přednáška pro studenty doktorského studia filosofie na Univerzite s. Cyrila a Metoda, Trnava, 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Filosofie, fenomenologie, robot, subjekt
Keywords in English Philosophy, phenomenology, robot, subject
Tags fenomenologie, Filosofie, Heidegger, Husserl, robot, Sartre, subjekt, Svoboda
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 2/3/2020 07:52.
Abstract
Jádrem přednášky byla konstrukce subjektivity robota jako SW v inspiraci fenomenologické (Hussserl, Heidegger, Sartre. Finále přednášky se zamýšlelo nad motivem možnosti zakódovat do jádra subjektu robota svobodu (včetně důsledků vytvoření subjektivity svobodného robota).
Abstract (in English)
The core of the lecture was the construction of the subjectivity of the robot as a SW in the phenomenological inspiration (Hussserl, Heidegger, Sartre. The final lecture was focused on the motive of the possibility to encode freedom into the subject's robot core
Links
304011C840, interní kód MUName: Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování (Acronym: SVPPEV)
Investor: Ministry for Regional Development of the CR, Joint educational programme of cross-border excursion classes
PrintDisplayed: 9/2/2023 01:41