URFUS, Valentin. Římskoprávní vzdělanost a její vklad do vývoje státoprávních představ : od středověku do konce feudalismu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1978. 134 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Římskoprávní vzdělanost a její vklad do vývoje státoprávních představ : od středověku do konce feudalismu
Authors URFUS, Valentin.
Edition 1. vyd. Brno, 134 s. 1978.
Publisher Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:17.
PrintDisplayed: 27/2/2024 07:31