BARTOŠ, M., BARTOŠOVÁ, L. Základy molekulární biologie pro farmaceuty. FaF VFU Brno, 2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy molekulární biologie pro farmaceuty
Authors BARTOŠ, M., BARTOŠOVÁ, L.
Edition FaF VFU Brno, 2006.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 29/6/2020 12:38.
PrintDisplayed: 27/1/2022 05:36