HLAVÁČEK, Jiří. Vzestup a pád ČSLA? : vojenská profese v kolektivní paměti důstojnického sboru (1960-1970). Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 349 stran. ISBN 9788024644110.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzestup a pád ČSLA? : vojenská profese v kolektivní paměti důstojnického sboru (1960-1970)
Authors HLAVÁČEK, Jiří.
Edition Vydání první. Praha, 349 stran, 2019.
Publisher Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum
Other information
WWW URL
ISBN 9788024644110
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 15/1/2024 04:51.
PrintDisplayed: 5/3/2024 11:14