MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Lékařská fyzika a biofyzika
Název česky Lékařská fyzika a biofyzika
Název anglicky Medical Physics and Biophysics
Autoři MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK.
Vydání 1. dotisk 1. vyd. Brno, 339 s. 2020.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 10610 Biophysics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-8984-6
Klíčová slova česky Lékařská fyzika; Biofyzika; Lékařské obory; Nelékařské obory
Klíčová slova anglicky Medical Physics; Biophysics; Medical specialisations; Non-medical specialisations
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 17. 9. 2020 15:19.
Anotace
Učební text „Lékařská fyzika a biofyzika“ vychází z tradice učebnic psaných prof. Ivo Hrazdirou a jeho pokračovateli. Skládá se z částí obecných, které zahrnují popis struktury hmoty neživé i živé a vybrané kapitoly z termodynamiky. V dalších částech jsou na základě členění fyziky postupně vysvětlovány terapeutické a diagnostické aplikace jevů mechanických, akustických, termických, elektromagnetických, radiačních a optických. Zvláštní důraz je kladen na rizikové faktory spojené s těmito aplikacemi. Doplněný je výklad zpracování biosignálů a obrazové informace. Učební text je určen všem studentům lékařských a zdravotnických oborů, včetně biomedicínské techniky. Může být užitečnou pomůckou i pro studenty oborů veterinárních, farmaceutických a přírodovědných.
Anotace anglicky
The textbook „Medical Physics and Biophysics“ is based on the tradition of textbooks written by prof. Ivo Hrazdira and his successors. It consists of general parts which encompass description of structure of inanimate and living matter and selected parts of thermodynamics. In the following parts, based on the structure of physics, the therapeutic and diagnostics applications of mechanical, acoustic, thermal, electromagnetic, radiation and optical phenomena are explained successively. The authors emphasise the risks connected with these application above all. The explanation of biosignal processing and image analysis is expanded. The textbook is intended for all students of medical and health care specialisations, including biomedical technology. It can be also a useful guide for students of veterinary medicine, pharmacy and life sciences.
VytisknoutZobrazeno: 5. 3. 2021 15:14