Trestní zákon ; a, Trestní řád : úplné znění zákonů : o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. Edited by Jiří Jelínek - Zdeněk Sovák. 9. aktualiz. vyd. novelizova. Praha: Linde, 1997. 783 s. ISBN 8072011006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trestní zákon ; a, Trestní řád : úplné znění zákonů : o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv
Authors
Edited by Jiří Jelínek - Zdeněk Sovák.
Edition 9. aktualiz. vyd. novelizova. Praha, 783 s. 1997.
Publisher Linde
Other information
ISBN 8072011006
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 6/11/2017 04:46.
PrintDisplayed: 3/4/2020 07:47