OLIVOVÁ, Alena a Alena SLEZÁČKOVÁ. Osobnostní rozvoj při zotavování se ze závislosti na omamných látkách. In AT konference. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Osobnostní rozvoj při zotavování se ze závislosti na omamných látkách
Název anglicky Personal growth in substance abuse recovery
Autoři OLIVOVÁ, Alena a Alena SLEZÁČKOVÁ.
Vydání AT konference, 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50101 Psychology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky osobnostní rozvoj, závislost, drogy, omamné látky, zotavování
Klíčová slova anglicky personal growth, addiction, drugs, substance abuse, recovery
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Alena Olivová, Ph.D., učo 415354. Změněno: 18. 11. 2020 20:44.
Anotace
Mnohé se ví o negativních dopadech závislosti na život uživatele - ať jde o ty ve fyzické či psychosociální rovině. Na pozadí se však mohou odehrávat významné transformativní změny osobnosti, kterým by měla být věnována stejně tak významná část naší pozornosti. Důkazem i inspirací nám k tomu mohou být neurokognitivní výzkumy, poukazující na případy, kdy při dlouhodobé abstinenci docházelo k příbytku šedé hmoty mozkové u dřívějších uživatelů nad její původní úroveň. Studie nabízí přehled dosavadních poznatků, které se zaměřují na osobnostní rozvoj, následovaný po prodělané závislosti na návykových látkách. Popisuje a integruje výsledky z devíti studií, které jsou dále diskutovány, a poukazuje na nejednotné přístupy ve volbě výchozích teoretických konceptů či výzkumných designů. Z přehledu citovaných studií vyplývá, že význam zotavování jde mnohem dále, než je pouhá absence látky. Ač na případné profitování ze závislosti autoři nahlížejí z různých výchozích pozic, shodují se v mnohých výstupech, jako je např. důležitost sociální podpory, vnímání procesu zotavování jako příležitosti k novému životu či zesílení pociťovaného smyslu života. Studie vybízí k citlivosti při terapeutické práci s adiktologickou klientelou, k vytváření a posilování takových podmínek, které jedince mohou přivést k uvědomění a využívání nabitých zkušeností pro zisk stability a navýšení kvality svého života.
Anotace anglicky
There is a lot known about how drug use and addiction affects a person´s life - with both negative physical and psychosocial outcomes. When coping with adverse events some positive transformative changes can be shown and that should be the matter of our interest as well. This review aims to gather, describe and integrate the results of nine empirical studies focused on personal growth associated with recovery from addiction. We had found diverse theoretical approaches as well as different methodology and survey sample characteristics within studies, such as the difference in groups of substances abused by respondents, number of their relapses and treatments as well as the treatment programs they went through. Review finding shows that recovery goes beyond the abstinence. The studies agree on the importance of a social support, perceiving recovery as an ongoing proces of growth and opportunity to start a new life or find meaning in life even though perspectives of the researchers vary. The article points out the research gap in addiction treatment which may encourage the clients to profit from their addict´s experiences, use them to support recovery process and boost their quality of life and personal growth.
VytisknoutZobrazeno: 29. 9. 2023 02:31