HODES, Aleš. Srovnání pojetí eucharistie v díle Jana Viklefa De Eucharistia a Jana Husa De corpore Christi. Sacra. Masarykova univerzita, 2019, roč. 17, č. 1, s. 17-29. ISSN 1214-5351.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Srovnání pojetí eucharistie v díle Jana Viklefa De Eucharistia a Jana Husa De corpore Christi
Název anglicky Comparison of the concepts of Eucharist in works of John Wyclif’s De Eucharistia and John Hus’ De corpore Christi
Autoři HODES, Aleš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sacra, Masarykova univerzita, 2019, 1214-5351.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60304 Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00117818
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Jan Hus; Jan Viklef; eucharistie; transsubstanciace; remanence; tělo a krev Kristova; chléb; víno; scholastická metafyzika
Klíčová slova anglicky John Hus; John Wyclif; eucharist; transubstantiation; remanence; the body and blood of Christ; bread; wine; scholastic metaphysics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D., učo 64955. Změněno: 18. 1. 2021 15:35.
Anotace
Hlavním cílem této studie je analyzovat pojetí eucharistické transformace v pozdním středověku, konkrétně v dílech slavných učenců a reformátorů Jana Viklefa a Jana Husa. Jejich postoje k této otázce jsou konfrontovány s širším kontextem debaty o eucharistii, která zahrnuje argumenty z teologického, exegetického, scholastického úhlu pohledu. Charakteristické názory obou autorů jsou konfrontovány s převládajícím učením dané éry, konkrétně s transsubstanciací a remanencí. Srovnání odhalí rozdíly mezi eucharistickými koncepcemi, které podporovali oba myslitelé. Na základě těchto skutečností analýza sleduje cíle, motivace a inspirace Jana Viklefa a Jana Husa, potažmo co je vedlo k různým závěrům.
Anotace anglicky
The main aim of this study is to analyse the concepts of eucharistic transformation in the late Medieval Ages, specifically in the works of famous scholars and reformers John Wyclif and John Hus. Their positions on the issue are framed in a wider context on the debate on the Eucharist, which includes arguments from theological, exegetic, and scholastic metaphysics points of view. Characteristic opinions of both authors are confronted with the predominant teachings of the era, namely transubstantiation and remanence. The comparison will uncover differences between eucharist concepts, which were upheld by both thinkers. Based on these facts, the analysis follows the purposes, motivations and inspirations of John Wyclif and John Hus and what led them to different conclusions.
Návaznosti
MUNI/A/0858/2019, interní kód MUNázev: Výzkumné trendy v současné religionistice (Akronym: VYTRESOUR)
Investor: Masarykova univerzita, Výzkumné trendy v současné religionistice, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
3_Sacra_17-2019-1_5.pdf   Verze souboru Hodes, A. 15. 1. 2021

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.pdf?info
Vloženo
Pá 15. 1. 2021 19:23

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Aleš Hodes, učo 477458
  • osoba Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D., učo 64955
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Aleš Hodes, učo 477458
  • osoba Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D., učo 64955
Atributy
 

3_Sacra_17-2019-1_5.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
331,9 KB
Hash md5
456e963e84344d1253670a5c86bdf851
Vloženo
Pá 15. 1. 2021 19:23

3_Sacra_17-2019-1_5.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
44,7 KB
Hash md5
a2b392f91b3882b425fc3eb1a1aba172
Vloženo
Pá 15. 1. 2021 19:30
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 2. 6. 2023 22:14